Zapiski z wypraw po Polsce i Świecie...

Zamek Bolków

Zamek Bolków od południa

Zamek Bolków od południa

Pierwszy cel wyprawy to Zamek Bolków. Parkujemy na parkingu pod zamkiem, na południe, przy ul. Bolka. Uiszczamy 10 zł. Za cały dzień i w górę. Miedzy pierwszą bramą a wewnętrzną kasa. Doceniamy zalety karty dużej rodziny.

Zamek Bolków – historia

Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1272 roku kiedy to książę legnicki Bolesław II Łysy, zwany Rogatką. stwierdza „ castro nostro „. Jednak samo powstanie zamku gotyckiego wiąże się z panowaniem Bolka I Surowego, za którego czasów powstaje wieża dziobowa albo klinowa. Jest ona jedynym przykładem tego typu budowli w Polsce. Jej pierwowzorów należy szukać we Francji i Czechach gdzie pojawiają się w XIII wieku. Wysokość wieży wynosi dziś 25 m. Pierwotne wejście do niej znajdowało się na poziomie pierwszego piętra, dziś prowadzi do niego drewniany krużganek. W przyziemiu znajduje się tzw. loch głodowy, do którego można było dostać się jedynie z góry. Natomiast wejście na wyższe
kondygnacje umożliwiają schody umieszczone wewnątrz grubego na 4,5 m muru.

Do zamku prowadził system bram. Zewnętrzna murowana połączona była szyją bramną z drugą wewnętrzną, znajdującą się przy dzisiejszej cysternie. Dalsza gotycka rozbudowa przypada na okres panowania dwóch książąt Bernarda oraz Bolka II. Prowadzona najprawdopodobniej etapami, doprowadziła do połączenia istniejących skrzydeł zabudowy w jeden budynek mieszkalno-gospodarczy. Komunikacja odbywała się przy pomocy schodów i ganków zewnętrznych. W tym też czasie następuje dalsza rozbudowa umocnień bram oraz murów zewnętrznych zamku gotyckiego.

Z tego okresu zachowało się niewiele elementów wystroju architektonicznego. Są to portale na parterze, dwudzielne okno wychodzące na dziedziniec na wysokości trzeciej kondygnacji oraz wewnątrz okienko w kształcie koniczyny. Ostateczny kształt zamek uzyskuje w XVI wieku. Rozbudowę rozpoczęto w 1540 roku, a kierował nią znany architekt Jakub Parr. Powstaje wówczas budynek mieszkalny zwarny dziś Domem Niewiast. Następuje również przebudowa dawnego budynku mieszkalnego, nadająca mu renesansowy
charakter. W tym czasie ma miejsce rozbudowa zewnętrznych linii fortyfikacyjnych, przystosowanych już do broni palnej. Powstają dziedzińce zewnętrzne wraz z systemem murów obronnych i bastei. W sumie w wyniku przebudowy zamek zajmował powierzchnię 7 600 m2 i należy go zaliczyć do największych w tym okresie na Śląsku.

W swojej historii zamek bolkowski był wielokrotnie oblegany. W 1345 roku wojska czeskie pod dowództwem rycerzy z Czernej czterokrotnie szturmowały jego potężne mury. Nie został również zdobyty w czasie wojen husyckich przewalających się przez Śląsk. Dopiero w 1463 roku zostaje wzięty szturmem przez króla czeskiego Jerzego z Podjebradu, który osadził na nim rycerza Jana z Czernej. Zasłynął on z rozbojów i grabieży, co spowodowało, że zamek został zdobyty przez mieszczan wrocławskich i świdnickich w 1468 roku, a sam rycerz został powieszony.

Po przebudowie wielokroć oblegany, dopiero w czasie wojny trzydziestoletniej zostaje zdobyty przez Szwedów w 1646 roku, po uszczupleniu załogi do 40 knechtów. Zamek wówczas znacznie ucierpiał.

W 1703 roku zostaje zakupiony przez Cystersów z Krzeszowa. Po sekularyzacji zakonu w 1810 roku przechodzi na własność skarbu państwa Pruskiego. Opuszczony powoli staje się ruiną. W 1885 roku rada miasta zezwala na częściową rozbiórkę murów.

Odbudowę zamku rozpoczęto w pierwszej połowie XX wieku. Przerwana wstrząsami dziejowymi została wznowiona w 1994 roku. W chwili obecnej jest Oddziałem Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Zwiedzanie zamku rozpoczynamy od dziedzińca, na którym stoją prawdopodobnie repliki XVII-wiecznych armat. Później przechodzimy do najbardziej wysuniętej na północ bastei i powrót do skromnego muzeum urządzonego w jedynym użytkowanym budynku mieszkalnym.

Zamek Bolków - Cyrylica na ścianach

Zamek Bolków – Cyrylica na ścianach

Co ciekawe, na murze przy schodach prowadzących do muzeum, spod opadającego tynku wystają wyryte wyrazy napisane … cyrylicą.

Rodowód założycieli zamku

Po śmierci w 1138 r. księcia Bolesława III Krzywoustego doszło do podziału Polski na dzielnice rządzone przez jego synów. Również Śląsk stał się jednym z księstw dzielnicowych. Pierwszym jego władcą został Władysław II – najstarszy syn Bolesława Krzywoustego. Od niego wywodziły się później różne linie Piastów śląskich.
Jednym z jego potomków był Bolesław II Rogatka – najstarszy syn księcia Henryka Pobożnego (poległ w 1241 r w bitwie z Tatarami pod Legnicą). Rogatka objął rządy w 1242 r., władca ten był bezpośrednim przodkiem książąt świdnicko-jaworskich. W 1248 roku jego brat – Henryk III Biały osiągnął pełnoletność i w związku z tym nastąpił podział księstwa na dwie dzielnice. Bolesław otrzymał księstwo legnickie, zaś Henryk księstwo wrocławskie. Z Bolesławem II Rogatką jest związane powstanie księstwa jaworskiego. Książę ten ok. 1274 r. wydzielił najstarszemu synowi Henrykowi V Grubemu, z części swoich posiadłości, terytorium z miastami: Jaworem, Kamienną Górą Bolkowem, Lubawką. Świerzawą, Nowogrodźcem i Lwówkiem Śląskim. Kilka lat później (1277 r.) Bolesław Rogatka powiększył teren swojego księstwa o obszar z miastami: Strzegomiem i Środą Śląską. Stało się to możliwe po jego zwycięstwie w bitwie pod Stolcem nad księciem wrocławskim Henrykiem IV Probusem.
W 1278 roku umarł Bolesław II Rogatka, rządy nad księstwem legnickim objął jego najstarszy syn Henryk V Gruby. Władcą księstwa jaworskiego został młodszy syn Rogatki – Bolko I Surowy.

Od 1278r. księstwem Jaworskim rządził Bolko I Surowy. Urodził się ok. 1252/56. Ojcem jego był Bolesław II Rogatka, zaś matką Jadwiga anhalcka. Około 1284 r. Bolko poślubił Beatrycze — córkę margrabiego brandenburskiego Ottona V Długiego. Początkowo panował razem z bratem Bernardem Zwinnym. Wspólne ich rządy skończyły się w 1281r. Wówczas z księstwa jaworskiego wydzielono dla Bernarda ziemię lwówecką. Kiedy Bernard umarł  nastąpiło ponowne połączenie księstwa.

Bolka I podczas swych rządów prowadził politykę mającą na celu wzmocnienie władzy, powiększenie księstwa oraz utrzymanie niezawisłości. Aby ją zrealizować sprzymierzył się z władcami Brandenburgii oraz Czech.

W 1290 r. Bolko I znacznie powiększył księstwo. Po śmierci Henryka IV Probusa, pomógł bratu Henrykowi V Grubemu objąć władzę nad księstwem wrocławskim i w zamian otrzymał dużą jego część (z miastami Świdnicą, Strzegomiem, Dzierżoniowem, Ząbkowicami Śląskimi, Ziębicami oraz Strzelinem). W ten to sposób powstało księstwo świdnicko — jaworskie.

Tradycje rycerskie

W 1995 roku na zamku powstaje stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Bolków, stawiające sobie za zadanie wskrzeszenie dawnej jego świetności poprzez organizowanie Turniejów Rycerskich oraz występów teatrów, koncertów muzyki dawnej i tańca dawnego. Bractwo Bolkowskie jest organizatorem turnieju rycerskiego, który jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych w Kraju. Odbywa się zawsze w ostatnią sobotę i niedzielę czerwca.